Regulamin

Regulamin sklepu internetowego magnitudo.pl


§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.magnitudo.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Sprzedająca – właścicielka sklepu Magnitudo Joanna Teodorowicz, ul. Zielona 29. 05-200 Wołomin 

Konsument – klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1740 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin dokonywania zakupów na odległość w sklepie internetowego www.magnitudo.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.magnitudo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Produkt – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktu.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest Joanna Teodorowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magnitudo Joanna Teodorowicz, ul. Zielona 29, 05-200 Wołomin zwana dalej Sprzedającą.
 2. Sprzedaż towarów jest prowadzona pod adresem: ul. Zielona 29, 05-200 Wołomin. 
 3. Do złożenia zamówienia jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia złożenie zamówienia.
 4. Właścicielem i administratorem serwisu magnitudo.pl oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedająca.
 5. Sprzedająca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe


§ 3 Składanie zamówień i termin realizacji

 1. Prezentowane ceny towarów na stronie są cenami brutto i podane są w polskich złotych i dotyczą tylko i wyłącznie transakcji krajowych ( na terenie Polski)
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które są podane jako oddzielna pozycja.
  Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającej poprzez stronę www.magnitudo.pl lub za pomocą emaila: sklep@magnitudo.pl
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 17, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.magnitudo.pl następuje poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”. W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie z procedurą i wskazówkami podawanymi na każdym etapie składania zamówienia.
 4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji do realizacji zamówienia.
 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez stronę internetową www.magnitudo.pl następuje automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości na podany przy składaniu zamówienia przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie takiej wiadomości oznacza, iż zamówienie zostało prawidłowo złożone. Potwierdzenie zamówienia złożonego mailowo na adres: sklep@magnitudo.pl następuje przez wysłanie wiadomości na adres e-mail, z którego przyszło zamówienie.
 6. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy na stronie Sklepu Internetowego będzie o tym informacja przy produkcie. W pozostałych przypadkach Produkty będą wykonane po złożeniu zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającej, lub otrzymania przez Sprzedającą potwierdzenia dokonania transakcji zapłaty w ciągu:
 1. dwóch (2) dni roboczych dla Produktów dostępnych w magazynie;
 2. pięciu (5) dni roboczych dla Produktów wykonywanych po złożeniu zamówienia;
 3. dla zamówień na większe ilości Produktu (powyżej 5 szt. niedostępnych w magazynie) czas realizacji zamówienia ustalany będzie indywidualnie;
 4. w terminie ustalonym indywidualnie przy potwierdzeniu zamówień zagranicznych.
 1. Zakupione Produkty Sprzedająca dostarcza za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia zgodnie z cennikiem wskazanym w § 3 punk 10a.
 2. W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma cenę towaru oraz koszt wysyłki.
 3. W sklepie obowiązuje bezterminowo promocja: „wysyłka gratis powyżej 150 zł”.
 4. Wysyłka jest odpowiednio, starannie zapakowana tak, aby zapobiec uszkodzeniom produktów.
 5. Wysyłka na terenie Polski jest nadawana zawsze paczką, zgodnie z poniższym cennikiem:
 1. Poczta Polska „Paczka 48” – 16 zł
 2. Kurier/Paczkomat Inpost – 18 zł

W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma ofertę cenową z kosztem wysyłki.

 1. Powyższe ceny są ustalone przez Sprzedającą i obejmują koszt opakowania i nadania.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającą lub zaznaczeniu podczas składania zamówienia opcji „odbiór osobisty w sklepie” pod adresem Sprzedającej.
 3. W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie dostawy poszczególnych Produktów objętych jednym zamówieniem, Sprzedająca może za zgodą kupującego podzielić zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku koszt dostawy nie ulega zmianie, a zostaje jedynie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

§ 4 Płatności

 1. W sklepie Magnitudo dostępne są następujące metody płatności:
 1. gotówka w przypadku odbioru osobistego tylko w przypadku wcześniejszej zgody Sprzedającej,
 2. przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelew 24
 3. przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającej: Santander Consumer Bank 45 1090 1870 0000 0001 4338 4510
 1. W przypadku zamówień płatnych przelewem, maksymalny termin oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedającej wynosi 7 dni. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni lub brak przesłania potwierdzenia przelewu w terminie 7 dni od daty jego złożenia, powoduje jego anulowanie.
 2. Kupujący otrzyma rachunek na żądanie zgłoszone w zamówieniu. Do otrzymania rachunku niezbędne jest pisemne podanie danych, które mają się pojawić na rachunku.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może zwrócić Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni:
 1. od dnia odebrania Produktu przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 2. w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części;
 3. w przypadku gdy umowa polega na dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającą o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: sklep@magnitudo.pl lub pocztą na adres: Magnitudo Joanna Teodorowicz, ul. Zielona 29, 05-200 Wołomin.
 2. Konsument jest obowiązany odesłać Produkt, w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Magnitudo Joanna Teodorowicz, ul. Zielona 29, 05-200 Wołomin. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedająca przyjęła jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów.
 8. Koszt odesłania Produktu przez Konsumenta ponosi Konsument.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której Produkt jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta.
 10. Sprzedająca nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz z instrukcją użytkowania zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

§ 6 Procedury reklamacyjne

  1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową sprzedaży. Sprzedająca jest odpowiedzialny względem Kupującego.
  2. W przypadku niezgodności Produktu z umową, Kupujący korzysta z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
  3. Przyjmuje się, że wada Produktu istniała w momencie sprzedaży, jeśli Konsument stwierdzi wadę przed upływem roku od wydania Produktu.
  4. Sprzedająca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Sprzedająca odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. Konsument obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającej o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
  5. Sprzedająca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
  6. W przypadku skorzystania z rękojmi Kującemu przysługują następujące uprawnienia:

Wariant I: żądanie obniżenia ceny lub zwrot pieniędzy zgodnie z poniższymi zasadami:

   1. jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedająca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającą albo Sprzedająca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
   2. jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającą zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającą. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

Wariant II: żądanie naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z poniższymi zasadami:

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedająca jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedająca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

  1. Kupujący ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień.
  2. W razie gdy Sprzedająca dokona wymiany Produktu na wolny od wad, naprawy Produktu, Sprzedająca pokrywa koszty jakie poniósł Kupujący.
  3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Magnitudo Joanna Teodorowicz, ul. Zielona 29, 05-200 Wołomin . Reklamacja, oprócz zawiadomienia o wadzie, może zawierać następujące informacje:
 • datę zawarcia umowy sprzedaży
 • wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy też niezgodności Produktu z umową
 • cechy zakupionego Produktu
 • metodę płatności oraz cenę
 • dane dodatkowe np. nr zlecenia, Klienta,
 • opis i fotografie powstałych wad lub uszkodzeń
 • sformułowanie żądania.
  1. W przypadku gdy Produkt jest niezgody z umową roszczenia należy skierować do Sprzedającej, która ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Jeśli Sprzedająca nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  2. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 7 Polityka prywatności

  1. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1781 ze zm.).
  2. Powierzone dane są przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy (dotyczy klientów zapisanych na newsletter).
  3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Magnitudo Joanna Teodorowicz, ul. Zielona 29, 05-200 Wołomin
  4. Administrator przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury: NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy;  dane do wysyłki produktów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email; dane do newslettera: adres e-mail, imię i nazwisko.
  5. Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży Produktu zamówionego przez Klienta, oraz wysyłki newslettera (dotyczy Klientów zapisanych na subskrypcję) będą podmioty: Pakersi, InPost, Przelewy24, Poczta Polska
  6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej.
  7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres rejestracji klienta w sklepie internetowym, oraz w książkach adresowych podmiotów, w szczególności: Pakersi, InPost, Poczta Polska, serwis MAG Mail (dotyczy wyłącznie Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera), książka adresowa skrzynki e-mail: sklep@magnitudo.pl). Magnitudo Joanna Teodorowicz posiada podpisane umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów z tymi wśród powyższych podmiotów, z którymi jest to wymagane  przepisami prawa.
  8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  9. Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 7 Przepisy końcowe

  1. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do czasowego, lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp. za 9 dniowym uprzedzeniem Kupujących.
  2. Zabronione jest bez zgody Sprzedającej kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Sprzedająca zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, rysunków, zdjęć, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.
  4. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. 287 ze zm.).